Showing all 1 result

گیج های مرکب و یا مولتی گیجها برای اندازه گیری و کنترل ابعادی چندین نقطه بصورت همزمان طراحی می شوند

گروه تولیدی و صنعتی پویا سازه صنت ویانا آماده طراحی ساخت و فروش و خرید انواع گیج های کنترلی مرکب با دقت های بالا ( میکرون) می باشد

قیمت های مناسب و طراحی و ساخت و تحویل فروری را برای شما تضمین می کنیم

فروشنده : پویا سازه صنعت ویانا