پویا سازه صنعت ویانا

گروه تولیدی و صنعتی ویانا قادر به ساخت انواع گیجهاى کنترلى از قبیل گیج هاى توپى – رینگى- دهانه اژدر- مولتى گیج اعم ازگیج هاى کنترل تعامد– توازى- موقعیت- هم محورى مى باشد.

شما می توانید فرم زیر را تکمیل نمایید تا متخصصین ما جهت انجام مذاکرات با شما تماس بگیرند

با توجه نقشه قطعه و الزامات مشترى در نقشه قطعات و براساس استانداردهاى ۲۲۴۹ ، ۲۲۴۸ ، ISO2231  و استاندارد DIN 7163  و یا استاندارد تلرانس گزارى ابعادى و هندسى ASME-Y 14.5- و ۱۴٫۴۳ ASME  و با توجه به امکانات سخت افزار موجود ابزارآلات کنترلى طراحى وتائیدیه نمایندگان فنى کارفرما اخذ گردیده و در صورت تمایل ، نقشه ها به واحد ساخت سپرده مى شوند.

0/5 (0 دیدگاه)