آزمایشگاه کالیبراسیون ابعادی پویا سازه صنعت ویانا ( غرب تهران ، شادآباد)

آزمایشگاه مجهز کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون پویا سازه صنعت ویانا

لزوم کنترل کیفى قطعات و مجموعه هاى تولیدى در تک تک مراحل ساخت و هم چنین در مرحله مونتاز نهائى ،باعث فراهم شدن امکانات آزمایشگاه اندازه گیرى دقیق شده است.
انواع ابزار آلات اندازه گیرى دقیق از قبیل گیج بلوك با گرید ۰  انواع میکرومتر دیجیتال با دقت یکهزارم میلى متر،انواع میکرومتر سه فک براى اندازه گیرى قطر داخلى  رینگها با ۰٫۰۰۱ میلى متر و تا قطر ۱۲۰ میلى متر انواع پاسامتر با دقت دوهزارم میلیمتر و استفاده از ماشین آلات تخصصى مربوطه ونیروى انسانى متخصص و برنامه (master) منظم کالیبراسیون تجهیزات بر اساس استانداردهاى مربوطه باعث گردیده است نتایج حاصل از اندازه گیرى هاى انجام شده دقیقا با آزمایشگاههاى مرجع کالیبراسیون تحت نظارت موسسه استاندارد تطابق داشته باشد.

امکانات و گواهینامه ها

                                   خدمات کالیبراسیون ابعادی درمنطقه غرب تهران شاد آباد( با صدور گواهی معتبر)

نمایندگی غرب تهران آزمایشگاه کالیبراسیون متریک(دارنده گواهی صلاحیت ۱۷۰۲۵و همکاراداره استاندارد)

 • کالیبراسیون انواع کولیس ( خارج- داخل- ارتفاع و عمق )سنج
 • کالیبراسیون انواع ساعت اندازه گیری
 • کالیبراسیون انواع میکرومتر( داخل- خارج و عمق) سنج و میکروهد و میکرومتر سه فک
 • کالیبراسیون انواع چک مستر و کالیبراتور کولیس و میکرومتر
 • کالیبراسیون انواع گیج مرکب و فیکسچر اندازه گیری
 • کالیبراسیون انواع گیج بلوک گرید صفر- یک – دو
 • کالیبراسیون انواع گیج برو- نرو(توپی-رینگی –دهانه اژدر)
 • طراحی انواع گیج ساده و مرکب و فیکسچر اندازه گیری
 • ساخت انواع گیج ساده و مرکب و فیکسچر اندازه گیری
 • تعمیر انواع گیج ساده و مرکب و فیکسچر اندازه گیری
 • خدمات اندازه گیری دقیق

آزمایشگاه کالیبراسیون پویا سازه صنعت ویانا دارای تایید صلاحیت گوناگون در زمینه کالیبراسیون می باشد:
الف- تاییدیه صلاحیت ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تایید صلاحیت های ایران (NACI) به شماره NACI/Lab/725
ب- تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی به شماره T/2627
ج- تایید صلاحیت از ساپکو

ابعادي                        سختي                         فشار

دستگاه های اندازه گیری

لیزر تراکر

لیزر تراکر

اطلاعات بیشتر

بال بار

اطلاعات بیشتر

لیزر اینترفرومتری

اطلاعات بیشتر

اتوکالیماتور

اتوکالیماتور

اطلاعات بیشتر

سی ام ام پرتابل

سی ام ام پرتابل

اطلاعات بیشتر

سی ام ام ثابت

اطلاعات بیشتر

اسکنر سی ام ام

اطلاعات بیشتر

دستگاه اندازه گیری پرو فایل پرژکتور

پروفایل پروژکتور

اطلاعات بیشتر

وی ام ام وی ام اس

وی ام ام – وی ام اس

اطلاعات بیشتر

میکروسکوپ

اطلاعات بیشتر

ارتفاع سنج

ارتفاع سنج

اطلاعات بیشتر

اتوکالیماتور

اندازه گیری دقیق طول

اطلاعات بیشتر

آنالیز سطح

اطلاعات بیشتر

زبری سنج

اطلاعات بیشتر

ماشین اسکن افقی

اطلاعات بیشتر

ماشین اسکن عمودی

ماشین اسکن عمودی

اطلاعات بیشتر

اسکنر دستی

اطلاعات بیشتر

0/5 (0 دیدگاه)