پویا سازه صنعت ویانا

شرکت پویا سازه صنعت ویانا ( تاسیس شده در سال ۱۳۸۹ ) یکى
از بزرگترین سازندگان انواع ابزارهاى کنترلى تخصصى در ایران
است که با بالاترین کیفیت سفارشات مشتریان را طراحى و تولید
نموده و ضمن تائید آزمایشگاههاى مورد وثوق موسسه استاندارد
و تحقیقات صنعتى ایران عرضه مى نماید.

تخصص ما

گیج های کنترلی
انواع فرمان
انواع قرص
ابزار های کنترلی