سنبه برش و کشش

وجود ماشین آلات سنگ زنى فرم و ماشینهاى سنباده محورقابلیت تولید انواع سنبه هاى برش و هم چنین کشش داراى فرم را در ویانا ایجاد نموده است . قابلیت سنگ زنى قطعات گرد تا دقت یک هزارم میلى متر و یک ده هزارم اینچ و قابلیت سنگ زنى فرم تا دقت ۰,۰۲ میلى متر وجود دارد . کرمکارى سخت این گروه از سنبه ها عمر مناسبى را براى سنبه هاى تولیدى فراهم آورده است.